Viser arkivet for stikkord test

Speed up tests!

Har akkurat publisert en gem for raskere testing.
Gonzales er en gem for å speede opp tester når du bruker FactoryGirl. Ved bruk av Gonzales har jeg selv klart å redusere tiden på unit-testene fra 1 minutt og 42 sekunder til 28 sekunder på ett prosjekt som jeg jobber med. Det er en reduksjon på omtrent 70%.
Du trenger i hovedtrekk å lære deg bare ett uttrykk: speedy. speedy benyttes for å:

  • lagre factories til test-databasen før testene skal kjøres.
  • deklarere assosiasjoner i factories
  • referere til objekter som er lagret i test-databasen før testene startet

Kildekoden til Gonzales finnes her. Dokumentasjon finnes her.

Happy speedy coding.