Viser arkivet for stikkord browserid

BrowserID provider gem

Jeg utviklet, som en del av hovedprosjektet denne våren, et Ruby gem som implementerer Primary Identity Provider for BrowserID. Dette bygger på Rack og er derfor kompatibelt med Ruby on Rails og Sinatra. Les om hvordan på min blogg eller se koden på github

Jeg utviklet også klient-side gems for Devise.