AngularJS - hva er det?

Et frontend JavaScript rammeverk for SPA – Single Page Applications. Jeg misliker det uttrykket, det er mer Single Page Reload, med rik javascript oppførsel som er bedre strukturert enn det du vanligvis ville fått til med jQuery. Heller enn at backend lager views, leverer backend data på forespørsel, som rendres client side. Det gir ofte en mer snappy brukeropplevelse. Jeg sier “ofte”, da man med client side rendring mister caching-muligheten man ellers har nå man rendrer server-side og cacher resultatene. Man må mao se an problemet og hva slags bruk/brukere man har. There’s no silver bullet!

Anbefales! Fin overordnet introduksjon til AngularJS med kodeeksempeler på 1 time, youtube (link)
Kursform Pluralsight.com (link)
Temavideoer (50+) på egghead.io
kapittel i 7 web frameworks in 7 weeks. (dårlig)

Vist 462 ganger. Følges av 3 personer.

Kommentarer

Om noen av dere har erfaring med både AngularJS og Ember, hadde dere giddet å skrive to setninger sammenligning og evt favoritt?

Tidligere har jeg gjort noen forsøk i rails med å erstatte render og link_to, og innført en ny sak kalt paint som da oppdaterer et view eller subview for å gjøre om eksisterende rails applikasjoner til SPA, hvor da alt blir cachet i JS universet og utvalidert av cache fra server siden – kommunisert gjennom web sockets eller live. Jeg opplevde at jeg hadde identisk kontroll over cacheregimet fra server siden med det. Det største hodebryet var egentlig å få navigering med back-forward etc. til å fungere identisk. Mener å huske man ikke slipper unna total reloads på noe av navigeringen der. De to applikasjonene jeg testet på ble magisk snappy.

Kult, har du noe av det på github eller gitorious som vi kan se på, Patrick ?
Lars Olav, det ville jeg og likt! Kanskje noen kan ta en Ember demo på neste meetup? :)

Uten å legge unødig press på noen, så er det et par i Skalar som har god erfaring med Ember – Kanskje Trym, Thorbjørn eller Gudleik tar utfordringen med å snakke litt om det på neste meetup?

Nye bilder