JRuby GSoC

JRuby-prosjektet er blitt tatt opp i Google Summer of Code! Vi trenger studenter som vil delta. Fristen for søknader er fredag 6. april, så det gjelds å skynde seg.

Alle prosjekt som er JRuby-relaterte er aktuelle. Selv er jeg tatt opp som mentor med spesielt fokus på Ruboto – JRuby på Android.

For mer informasjon gå til http://www.google-melange.com/gsoc/org/google/gsoc2012/jruby

Vist 136 ganger. Følges av 1 person.

Nye bilder